Korkankru

เด็กและเยาวชน

เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง “บ้านเราเท่ที่สุด”

“เมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดที่มีความสมบูรณ์​ มันไปตกที่ดินดี น้ำชุ่ม ได้รับการดูแลอย่างดี มันจะเติบโตเป็นต้นข้าวอีก 1 กอที่งอกงาม แล้วให้ผลผลิตอีกนับร้อยนับพันเมล็ด” เรื่องราวของกลุ่มเยาวชนเมล็กข้าวเปลือกไทยเบิ้ง บ้านโคกสุลง จังหวัดลพบุรี กับการเรียนรู้ในห้องเรียนชุมชน ผ่านปราชญ์และภูมิปัญญาของกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง และการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย

‘ป้าแฟ้บ’ สายซับของเหล่าเด็กๆ รักษ์เขาชะเมา

ทุกๆ กระบวนการเรียนรู้ของรักษ์เขาชะเมา ไม่ทางก็ทางหนึ่ง ความรู้เหล่านั้นต้องเชื่อมโยงกับชีวิต สังคม และระบบเชิงโครงสร้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ “เราพาเขาไปเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ การปลูกผัก และเขาจะต้องรู้ว่า ประเด็นของ #CPTPP จะไปส่งผลต่อเรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างไร “เพราะฉะนั้น จากการปลูกผักในแปลง มันต้องไปกระทบเรื่องเชิงนโยบาย ซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องควรได้เรียนรู้และเชื่อมโยงเป็น” ทุกซอกมุมของชุมชนทุ่งควายกิน เด็กๆ กลุ่มรักษ์เขาชะเมามีหรือจะไม่รู้จัก หรือถ้าถามว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์,...

ทิชา ณ นคร: ไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็น ‘อาชญากร’ และสังคมมีส่วนทำร้ายพวกเขา

“ป้าอยากจะเริ่มต้นเรื่องราวของบ้านกาญจนาฯ ตรงที่ว่า เรามีคนที่ถูกลืม ถูกเท ถูกทิ้งในสังคมไทยมากมายมหาศาล ซึ่งจากการถูกทิ้งของสังคม มันผลักดันให้เขาต้องไปอยู่ในมุมที่อับ หลังชนฝาและในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ถ้าไม่ฆ่าตัวตาย ก็ต้องฆ่าคนอื่น” มันคือบางถ้อยคำจากหัวข้อ 'สังคมไทยทำร้ายเด็กอย่างไร' เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ : ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH) โมดูล...