Korkankru

Beach for Life

คนเคลื่อนคน: กลศาสตร์ของประธานกิริยากรรม

คนเคลื่อนคน คือหนังสือรวมบทความภายใต้โครงการวิจัย ‘การศึกษาเรียนรู้ในชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยคณะนักวิจัยผู้ทำงานภาคสนาม พวกเขาผลิตบทความวิจัยจำนวน 5 ชิ้น ศึกษาชุมชน 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนคำถาม 2 ข้อ หนึ่ง-วิธีการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน สอง-เมื่อเกิดการเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ชุมชนนำความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร หนังสือเล่มนี้ไม่มีพระเอก “เมื่อก่อนเรามองภาวะผู้นำในเชิง heroic มองแบบฮีโร่ ผู้นำมาช่วยเเล้ว”...

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร https://www.youtube.com/embed/UuVGxGc9xbo

เรื่องเล่าจาก: Beach for Life

จุดเล็กของเด็กๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ของผู้ใหญ่ในวงกว้าง จากเด็กไปสู่ผู้ปกครอง จากผู้ปกครองไปสู่ชุมชน การเอาชนะอุปสรรคด้วยวิธีการต่างๆ ถึงแม้ว่าปัญหาตรงหน้าจะใหญ่เกินกว่าคนตัวเล็กๆ อย่างพวกเรา แต่จุดเล็กๆ หลายๆจุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ขวัญเชื่อเสมอว่าความแตกต่างในสังคมเป็นสิ่งดี เป็นจุดเด่นที่นำมาสร้างพลังบวกได้อย่างไม่มีขีดจำกัด [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F7ece4aa624e4e5a2a1cfb275e0606ddc.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="2627" texts="Download PDF"]