Korkankru

ก่อการครูรุ่น 3

ภัสรัญ สระทองนวล: “วิชาใจ สำคัญไม่น้อยกว่าวิชาการ”

เริ่มต้นจากการเป็นครูแนะแนวไฟแรง งัดทุกกลวิชามาถ่ายทอดสู่นักเรียน เป็นครูที่เด็กๆ วิ่งเข้าหา ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เปิดเผย รับฟัง  ทำให้ในเวลาไม่นานนัก ครูแก้ว - ภัสรัญ สระทองนวล ครูแนะแนวแห่งโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆ โดยปริยาย งานสอนไม่บกพร่อง งานกิจกรรมก็ไม่แพ้กัน  ครูแก้วปลุกปั้นทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนในฐานะโค้ชครั้งแรก ก็หอบรางวัลที่ 3 ของจังหวัดมาประดับโรงเรียน...

กริยาสามช่องของการศึกษา: อดีตที่เคยชิน ปัจจุบันอันเจ็บปวด และอนาคตที่ใฝ่ฝัน

กล่าวกันอย่างถึงที่สุด ‘ครู’ ไม่ใช่อาชีพอันพึงปรารถนาในประเทศนี้อีกต่อไปแล้ว นับกันแค่ช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา พาดหัวข่าว ‘ครูประกาศลาออก’ ปรากฏขึ้นเป็นระยะๆ การลาออกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เหตุผลของการเลือกที่จะลาออกจากอาชีพที่ใครหลายคนบากบั่นร่ำเรียนมาถึง 4 ปี หรือมากกว่านั้นนี่สิน่าสนใจ ว่านอกจากจะสะท้อนโครงสร้างของระบบการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงทำนายอนาคตของประเทศจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยก็มาก ‘ภาระงานของครูที่มากเกินไป, ค่าตอบแทนที่น้อยเกินไป, ระบบที่ขาดความเข้าใจในสิทธิและสวัสดิภาพในการทำงาน, ครูถูกผลักให้ต้องรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้น, อำนาจรวมศูนย์ โรงเรียนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ,...

ประกาศเลื่อนอบรมก่อการครูรุ่น 3

เรียนครูแกนนำรุ่น 3 ทุกท่าน ตามที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นครูแกนนำของโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลาย และทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนการจัดกิจกรรม โดยผู้จัดและผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจาย เช่น คงไว้ซึ่งการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเตรียมเจลล้างมือ ...

ประกาศเลื่อนกิจกรรมอบรมก่อการครูรุ่น 3

เรียน ครูแกนนำรุ่น 3 ทุกท่าน ตามที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นครูแกนนำของโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย ทำให้การจัดงานขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร ทางคณะผู้จัดจึงมีมติขอ แจ้งเลื่อนการจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สภาวะปกติ และหากทราบวันจัดอบรมที่ชัดเจนจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง โดยครูแกนนำทุกท่านยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่น...