Korkankru

ครูปล่อยแสง

ภัสรัญ สระทองนวล: “วิชาใจ สำคัญไม่น้อยกว่าวิชาการ”

เริ่มต้นจากการเป็นครูแนะแนวไฟแรง งัดทุกกลวิชามาถ่ายทอดสู่นักเรียน เป็นครูที่เด็กๆ วิ่งเข้าหา ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เปิดเผย รับฟัง  ทำให้ในเวลาไม่นานนัก ครูแก้ว - ภัสรัญ สระทองนวล ครูแนะแนวแห่งโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆ โดยปริยาย งานสอนไม่บกพร่อง งานกิจกรรมก็ไม่แพ้กัน  ครูแก้วปลุกปั้นทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนในฐานะโค้ชครั้งแรก ก็หอบรางวัลที่ 3 ของจังหวัดมาประดับโรงเรียน...

กริยาสามช่องของการศึกษา: อดีตที่เคยชิน ปัจจุบันอันเจ็บปวด และอนาคตที่ใฝ่ฝัน

กล่าวกันอย่างถึงที่สุด ‘ครู’ ไม่ใช่อาชีพอันพึงปรารถนาในประเทศนี้อีกต่อไปแล้ว นับกันแค่ช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา พาดหัวข่าว ‘ครูประกาศลาออก’ ปรากฏขึ้นเป็นระยะๆ การลาออกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เหตุผลของการเลือกที่จะลาออกจากอาชีพที่ใครหลายคนบากบั่นร่ำเรียนมาถึง 4 ปี หรือมากกว่านั้นนี่สิน่าสนใจ ว่านอกจากจะสะท้อนโครงสร้างของระบบการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงทำนายอนาคตของประเทศจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยก็มาก ‘ภาระงานของครูที่มากเกินไป, ค่าตอบแทนที่น้อยเกินไป, ระบบที่ขาดความเข้าใจในสิทธิและสวัสดิภาพในการทำงาน, ครูถูกผลักให้ต้องรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้น, อำนาจรวมศูนย์ โรงเรียนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ,...

ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อการครู-ร่วมพัฒนา

หลังจากผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมา 3 โมดูล คือ ครูคือมนุษย์  ตลาดวิชา และ ครูคือกระบวนกร คุณครูได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ห้องเรียน และโรงเรียน แล้วกลับมาพบเจอกันอีกครั้ง พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการ มาแบ่งปัน และ สื่อสารต่อผู้เข้าร่วมภายในงาน ครูปล่อยแสง: บัวหลวงก่อการครู – ร่วมพัฒนา   วันแรกของการกลับมาพบเจอ...

บันทึกครูปล่อยแสงปี 2 เปลี่ยนห้องเรียนที่ย้อนแย้ง เป็นแสงแห่งความสุข

ครูปล่อยแสง หรือก่อการครูโมดูล 4 เป็นโมดูลสุดท้ายของโครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครูก่อการรุ่น 2 กลับมาใคร่ครวญสะท้อนคิดและถอดบทเรียนร่วมกันถึงการเดินทางบนเส้นทาง ก่อการครูที่ผ่านมาทั้ง 3 โมดูล สิ่งที่ได้เรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเอง ห้องเรียน ลูกศิษย์ และชุมชน รวมถึงเป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่แต่ละคนมีร่วมกันสู่สาธารณะ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันไปต่อยอด แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายเล็กๆ ของตัวเองที่เป็นดั่งแรงกระเพื่อมในการเปลี่ยนแปลและสร้างห้องเรียนแห่งความสุขต่อไป...

การเปลี่ยนแปลงท่ามกลาง “ความย้อนแย้ง” ของการศึกษาไทย เป็นไปได้จริงหรือ?

“การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความย้อนแย้งของการศึกษาไทย” เป็นไปได้จริงหรือ? มาร่วมกันหาคำตอบได้ในงาน ก่อการครู "ครูปล่อยแสง" ปี 2 พบกับ เวทีเสวนา กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการเรียนรู้และชุมชนด้านการศึกษา โดยเครือข่ายครูแกนนำรุ่นที่ 2 จากโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โครงการก่อการครู เป็นโครงการที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษา สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change...

ครูปล่อยแสง: ครูบรรดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

เรื่องเล่าจากครูผู้ก่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแกนนำรุ่นที่ 1 โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยถูกรวบรวมขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาไทยเกิดขึ้นได้จริง โดยเริ่มต้นจากห้องเรียนเล็ก ๆ ขยายออกไปสู่ผู้คนและชุมชน สิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้อย่างหลากวิธีคิด หลายหัวใจ และมากด้วยการลงมือทำ