Korkankru

ก่อการครู บันทึกเวทีการเรียนรู้

ก่อการครู ก่อการคูณ : เมื่อหยดน้ำจะรวมตัวกัน เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนแปลง2 min read

Reading Time: 2 minutes เวทีพัฒนาศักยภาพการเป็นกระบวนกร (Training of the Trainers) โมดูลที่ 1 จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของครูผู้มีไฟในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากโครงการก่อการครู รุ่นที่ 1 และ 2 มาพบเจอกันอีกครั้ง เพื่อสานรอยต่อแห่งความหวังที่อยากจะเห็นการศึกษาไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและจริงจังร่วมกัน Nov 25, 2020 2 min

ก่อการครู ก่อการคูณ : เมื่อหยดน้ำจะรวมตัวกัน เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนแปลง2 min read

Reading Time: 2 minutes

เวทีพัฒนาศักยภาพการเป็นกระบวนกร (Training of the Trainers) โมดูลที่ 1 จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของครูผู้มีไฟในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากโครงการก่อการครู รุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อสานรอยต่อแห่งความหวังที่อยากจะเห็นการศึกษาไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและจริงจังร่วมกัน นำกระบวนการโดยคุณพฤหัส พหลกุลบุตร, คุณธนัญธร เปรมใจชื่น วิทยากร และคณะทำงานของโครงการก่อการครู 

เวทีพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในชื่อหลักสูตร ก่อการคูณ (X-Teachers) ที่ต้องการยกระดับศักยภาพครูผู้ร่วมกิจกรรมให้ก้าวสู่การเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะและเครื่องมือการเป็นกระบวนกร  มองเห็นโอกาสที่สามารถเชื่อมร้อยและขยายเครือข่ายการทำงานขับเคลื่อนด้านการศึกษาในพื้นที่ของตน เพื่อก้าวสู่การสร้างแรงกระเพื่อมแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมวงกว้างต่อไป ด้วยความเชื่อที่ว่า ครูเป็นตัวคูณสำคัญที่เมื่อผสานกับคนรอบข้างในพื้นที่ของตนแล้ว จะเกิดการขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าเดิม

ตลอดระยะเวลาสามวัน กระบวนการก่อการคูณ เริ่มต้นจากการชวนให้ครูหันกลับเข้ามามองภายในของตน เพื่อใคร่ครวญทักษะและตัวตนกระบวนกร (Being Facilitation) ไตร่ตรองจุดเริ่มต้นความเป็นกระบวนกรของตนเอง และทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาของการทำงานขับเคลื่อนด้านการศึกษาของตนในฐานะครู  รวมทั้งรับฟัง แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ตนเองกับเพื่อนครูผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนขยับไปเรียนรู้ทักษะการเป็นกระบวนกร (Facilitation Skills) ที่ว่าด้วยตัวตน วิธีการ และแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานกระบวนกรอย่างเข้มข้น ก่อนจบกิจกรรมก็ได้ร่วมกันระดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อก่อร่างโหนดการทำงานเชิงพื้นที่ในเครือข่ายของตน แล้วแยกย้ายเดินทางก่อการเชิงปฏิบัติการต่อไป

อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดลงของเวทีพัฒนาศักยภาพการเป็นกระบวนกร (Training of the Trainers) ในครั้งนี้ มิใช่การสิ้นสุดลงของการทำงานขับเคลื่อน หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของแรกก้าวการทำงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อก่อการขับเคลื่อนการศึกษาตามความมุ่งหวังเดียวกันที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง  โดยกลับไปมองหาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่าย ออกแบบกิจกรรมและแนวทางการทำงาน แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปในโมดูล 2 ซึ่งจะมาถึงต้นปีหน้า เพื่อปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากครูผู้เป็นกระบวนกรในห้องเรียนสู่การเป็น X-Teachers ที่กำลังจะขยับขยายไปเป็นตัวคูณในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับโครงสร้างที่ใหญ่มหาศาลต่อไป

อาจกล่าวได้ว่า ครู ก่อการคูณ ที่กำลังออกเดินทางเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งหยดน้ำเล็ก ๆ ที่เมื่อหยดลงด้วยจังหวะและกำลังที่เต็มเปี่ยม ย่อมสามารถสร้างวงกระเพื่อมไปยังรอบข้างได้เสมอ ขณะเดียวกันหากมีหยดน้ำหลาย ๆ หยดมากขึ้น มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ก็อาจสั่นสะเทือนได้เช่นกัน  

ภาพกิจกรรม :  [16.11.2563] [17.11.2563] [18.11.2563] 

Your email address will not be published.