Korkankru

Reading Time: 2 minutes "ก่อก่อนกาล ก่อการครู" หนังสือที่กำลังบอกเล่า เรื่องราว ถ้อยคำ ความรู้ ที่ถอดถ่ายจากประสบการณ์และแง่มุมของผู้ก่อการ 11 คน ก่อนจะเดินทางมาพบเจอกัน เพื่อร่วมก่อร่างขบวนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในชื่อของ ก่อการครู เกิดกลายเป็นเรื่องราว บรรจุและร้อยเรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่วงการการศึกษา รวมไปถึงระหว่างทางและปลายทางที่วาดหวัง ลงในหนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู เล่มนี้ Jan 20, 2021 2 min

ก่อก่อนกาล ก่อการครู1 min read

Reading Time: 2 minutes

หนังสือเล่มนี้กำลังบอกเล่า เรื่องราว ถ้อยคำ ความรู้ ที่ถอดถ่ายจากประสบการณ์และแง่มุมของผู้ก่อการ 11 คน ก่อนจะเดินทางมาพบเจอกัน เพื่อร่วมก่อร่างขบวนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในชื่อของ ก่อการครู เกิดกลายเป็นเรื่องราว บรรจุและร้อยเรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่วงการการศึกษา รวมไปถึงระหว่างทางและปลายทางที่วาดหวัง ลงในหนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู เล่มนี้

จากแรงขับเน้นและเส้นทางชีวิตของแต่ละคน อะไรทำให้คนกลุ่มนี้เลือกที่จะลุกขึ้นมา “ก่อก่อนกาล” อะไรคือแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนภายใน-ภายนอกที่ขับเน้นให้พวกเขาร่วมเดินทางก่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษาชนิดที่ว่ากัดไม่ปล่อย จาก “ความทุกข์ร่วม” ในระบบการศึกษา จากต้นทางคนละทิศคนละทาง สานร้อยมาบรรจบบนเส้นทางเดียวกัน เพื่อความมุ่งหวังที่จะเห็นปลายทางของการศึกษาไทยเป็นการศึกษาแห่งความสุขและความหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวบุคคล แต่หนังสือเล่มนี้ก็มิได้เป็นการบันทึกประวัติของบุคคล หากแต่เป็นการคลี่ขยายบางแง่มุมเกี่ยวกับการศึกษาไทยด้วยเรื่องเล่าของผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้อย่างจริงจังและลึกซึ้ง  

ดาวน์โหลดหนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู คลิกภาพด้านล่าง

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : ก่อก่อนกาล ก่อการครู 

จัดพิมพ์โดย : โครงการผู้นำแห่งอนาคต

Content : สอนครูให้สู้ด้วยอัปเปอร์คัทในห้องเรียนแห่งอำนาจ ‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร / ผู้หลงใหล Authentic Learning และนักสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณครู ‘เปี๊ยก’ สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ / ความรู้ที่ถูกจัดการ ‘เอ็ม’ มณฑล สรไกรกิติกูล / ห้องเรียนแห่งการค้นพบที่ตั้งต้นจากความไม่รู้ ‘แบงค์’ สรรชัย หนองตรุด / ข้าพเจ้าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษา แต่ล้มเหลวทางการเรียนรู้ ‘จ๊อย’ ปวีณา แช่มช้อย / เยียวยาครูด้วยการคืนความเป็นคนให้ครู ‘น้อง’ ธนัญธร เปรมใจชื่น / ครูคือการทำให้เห็นและเป็นให้ดู ‘เปิ้ล’ อธิษฐาน์ คงทรัพย์/ เราเรียนจบครูเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นครูในระบบไม่ได้ ‘หนุ่ม’ จิรวุฒิ พงษ์โสภณ / CEO ผู้สอน Visual Thinking และศิลปะในการรอเป็นเพื่อน ‘มะโหนก’ ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ / โรคเรื้อรังทางการศึกษารักษาจากล่างขึ้นบน ‘หมอพนม’ พนม เกตุมาน/ ห้องเรียนกะละแมของคนสร้างโรงลิเก ‘อ้อ’ อนุชาติ พวงสำลี

 

Your email address will not be published.